กิจกรรม
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบหมายให้ นายรัฐการ พรรณพัฒน์ รองนายก อบจ. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Kick-off การฉีดวัคซีน HPV เขตสุขภาพที่ 5 "Save Our School Children By 1 Million HPV Vaccines" ณ โรงเรียน พระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการรณรงค์การฉีดวัดซีน HPV 1 ล้านเข็ม ใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11 - 20 ปี ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สอบถาม