กิจกรรม
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ข้าราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา
สอบถาม