กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่ บริเวณ ต.สามพราน อ.สามพราน และ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ., เจ้าหน้าที่ รพ.นครปฐม, สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม, รพ.สต. และผู้นำชุมชนในพื้นที่

เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เปราะบางตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และได้ให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่ประเมินเพื่อจัดสรรอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และแนวทางในการเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย

สอบถาม