กิจกรรม
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม และ นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, นายฐิรวิชญ์ สะสมทรัพย์ บุตรชาย พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ, หัวหน้าส่วนราชการ อบจ., สปสช. เขต 5 ราชบุรี, นายอำเภอสามพราน, ผอ.รพ.สามพราน, สาธารณสุขจังหวัด, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้นำชุมชนในเขตอำเภอสามพราน และคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม

ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอสามพราน ได้แก่ ไม้เท้าขาเดียว, ไม้เท้า 3 ขา, Walker, รถเข็น, ไม้เท้าสำหรับคนตาบอด, ไม้ค้ำยันรักแร้, เบาะรองนั่งสำหรับคนพิการ, รถสามล้อโยก และแผ่นรองตัว/ที่นอนลม เพื่อใช้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงด้านต่างๆ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สอบถาม