กิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม รวมพิธีเปิดงาน NFEX (NAKORNPATHOM FOOD SAFETY CITY EXP9) "นครปฐมเมืองอาหารปลอดภัย ศูนย์กลาง นำครัวไทย สู่ครัวโลก" และร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ ชลน่าน ครีแก้ว ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์
สอบถาม