กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่เข้าร่วมโครงการ เรื่องความร่วมมือระหว่าง อบจ. และเทศบาล ในด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ ในโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
สอบถาม