กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "มหกรรมสร้างสุขภาพ อสม. กำแพงแสน ชวนวิ่ง 2024" พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา และ สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม ณ อาคารหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สอบถาม