กิจกรรม

[2009-12-28]อบจ.ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ โรงพยาบาลศิริราช