กิจกรรม
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา และ สมาชิกสภา อบจ. ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านไผ่คอกเนื้อ วัดลัฏฐิวนาราม ต.บางหลวงอ.บางเลน จ.นครปฐม
สอบถาม