กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม สนับสนุนโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดงานบุญประเพณี "อัฏมีบูชา" ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ 1 มิถุนายน 2556 ตรงกับ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 ณ วัดใหม่สุคนธาราม ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี