อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับประกาศเกียรติคุณ คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน ร่วมสร้างชาติไทย "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2556 สาขา บริหารและพัฒนาท้องถิ่น

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัล "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น" ประจำปี 2556 ด้านต่อต้านยาเสพติด จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (นิตยสารเส้นทางไทย) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ห้องคอนแวนชั่นฮอล ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ