กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2556