กิจกรรม

[2010-02-05]ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฎิบัติงานต้านยาเสพติด

ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม มีการประชุมเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปฎิบัติงานต้านยาเสพติดให้แก่ข้าราชการตำรวจจำนวน ๑๒๐ นาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม