อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (อำเภอเมืองดอนตูม)