กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตักอาหารเจให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556