กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตักอาหารเจให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2556