อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557