อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้จัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรค ประจำปี 2557 โดยมอบชุดคัดกรองโรคให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน