กิจกรรม

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม "นครปฐม ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี"ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 16 กรกฏาคม 2557