อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

นายก อบจ.นครปฐม ร่วมบรรยายพิเศษให้กับ อสม.

นายกองตรี พเยาว์ เนียะแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างกิจกรรมปรองดอง สมานฉันท์ ตามบทบาทและวิถีชีวิตของ อสม.และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ในการนี้ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของ อสม.ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นจำนวนเงิน 6,252,000 บาท ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557