อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม