อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ทำบุญครบรอบ 20 ปี ในวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารีฯ