อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม