อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการทำความสะอาด แบ่งปันสุขผู้สูงวัย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการทำความสะอาด  แบ่งปันสุขผู้สูงวัย  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย  ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562  ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)