อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการรณรงค์การป้องกันโรคระบาดที่มียุงเป็นพาหะจังหวัดนครปฐม  ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม