กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า”  ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562  ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์  องค์พระปฐมเจดีย์