อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  ณ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม