กิจกรรม

พิธีเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม