กิจกรรม

[2009-02-20]มอบตู้น้ำเย็นพร้อมเครื่องกรองน้ำให้กับกองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗