กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงนครปฐม