อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562” ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ บริเวณหน้าอาคารศาลแขวงนครปฐม