อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจให้กาชาด” ประจำปี 2562  เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม