กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม