อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0807

กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม จำนวนเงิน 2,000,000 บาท