กิจกรรม

นายพเยาว์ เนียะแก้ว นายก อบจ.นครปฐม มอบจักรยานยนต์เพื่อใช้ในราชการของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 3 คัน