กิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2563 สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจรเข้ และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยจรเข้ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลห้วยจรเข้ จำนวน 11 ราย