กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม