กิจกรรม

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 อบจ.นครปฐม จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม อบจ.นครปฐม