อบจ.นครปฐม แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 0 3496 0818

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมร่วมวางพวงมาลางานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม