กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อบจ.นครปฐม ร่วมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม บริเวณฌโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครปฐม และหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.นครปฐม ร่วมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดนครปฐม และบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เพื่อเตรียมพร้อมรับเสด็จพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารศาลอุทธรณ์ ภาค 7 จังหวัดนครปฐม