กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดนครปฐม ตามโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพคนไทยห่างไกลโรคเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี