กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 อำเภอกำแพงแสน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 อำเภอกำแพงแสน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. และนายก อบจ.นครปฐม ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563