กิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน อบจ.นครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.นครปฐม
และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.นครปฐม ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน อบจ.นครปฐม เพื่อความเป็นสิริมงคล