กิจกรรม

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม  เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ นายก อบจ. นายก ทต. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในที่ประชุม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายก อบจ.นครปฐม