กิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณแก่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณ จำนวน  2,252,414 บาท แก่โรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ที่มีอาการคงที่และไม่รุนแรงไว้ดูแลแบบผู้ป่วยใน ณ อาคารฝึกยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จากนั้น ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณอาคาร OTOP อบจ.นครปฐม เพื่อหารือว่าจะใช้สถานที่บริเวณอาคารเป็นคลินิกทันตกรรมและรักษาโรค