กิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 อบจ.นครปฐม โดยการนำของ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สอบถาม