กิจกรรม

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 อบจ.นครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด