กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมถือศีลกินเจฟรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.-18.30 น. ทุกวัน