กิจกรรม
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม ลงพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
***อบจ.นครปฐม ขอขอบคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้พี่น้องประชาชนในวันนี้***
สอบถาม