กิจกรรม
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ณ ม.เกษตรศาสตร์
วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม พร้อมคณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ณ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
สอบถาม