กิจกรรม
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)
วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 อบจ.นครปฐม มอบเงินงบประมาณสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19) ดังนี้
        1. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ( Covid-19) แห่งที่ 1 (ระยะที่ 2) เป็นเงินจำนวน 512,900 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลนครปฐม
        2. โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 5 เพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นเงินจำนวน 1,506,591 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
 
สอบถาม